Publikováno Napsat komentář

Je možné ručně zapálit gril?

V případě, že zapalování přestane fungovat, můžete gril zapálit ručně a zachránit tak své grilování! Pokud jste nikdy předtím gril ručně nezapálili, může to být trochu děsivé, ale buďte si jisti, že pokud budete postupovat podle jednoduchých pokynů níže, lze to provést snadno a bezpečně.

Upozorňujeme, že tyto pokyny platí pouze pro současné modely. U starších modelů se prosím řiďte pokyny v návodu k obsluze.

Grily na kapalný propan

 • Otevřete víko grilu.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků vypnuté. A to zatlačením na ovládací knoflíky a jejich otáčením ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 • Nádrž na kapalný propan zapněte otočením ventilu nádrže proti směru hodinových ručiček.
 • Vložte zápalku do držáku na zápalky a škrtněte jí tak, abyste ji zapálili. Poté zasuňte držák zápalek se zapálenou zápalkou dolů skrz rošty, za ochucovací tyče a vedle levého hořáku. Hořáky zapalujte jednotlivě zleva doprava. Zatlačte ovládací knoflík a otočením do polohy Start zapalte levý hořák. Zkontrolujte, zda je levý hořák zapálen pohledem skrz varné rošty. Měli byste vidět plamen.
 • U současných modelů Genesis a Summit zapalte zbývající hořáky stejným způsobem zleva doprava.
 • U současných modelů Spirit můžete po zapálení hořáku 1 zapnout hořák 2 (a případně hořák 3).
 • Pokud se některý z hořáků do pěti sekund nezapálí, zastavte, otočte knoflíkem ovládání hořáků do polohy OFF a počkejte pět minut, aby se plyn uvolnil, a pak to zkuste znovu.

Grily na zemní plyn

 • Otevřete víko grilu.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků vypnuté. A to  zatlačením na ovládací knoflíky a jejich otáčením ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 • Zapněte ventil přívodu plynu.
 • Vložte zápalku do držáku na zápalky a škrtněte zápalkou, abyste ji zapálili. Poté zasuňte držák zápalek se zapálenou zápalkou dolů skrz rošty, za ochucovací tyče a vedle levého hořáku. Hořáky zapalujte jednotlivě zleva doprava. Zatlačte ovládací knoflík a otočením do polohy Start zapalte levý hořák. Zkontrolujte, zda je levý hořák zapálen pohledem skrz varné rošty. Měli byste vidět plamen.
 • U současných modelů Genesis a Summit zapalte zbývající hořáky stejným způsobem zleva doprava.
 • U současných modelů Spirit můžete po zapálení hořáku 1 zapnout hořák 2 (a případně hořák 3).
 • Pokud se některý z hořáků do pěti sekund nezapálí, zastavte, otočte knoflíkem ovládání hořáků do polohy OFF a počkejte pět minut, aby se plyn uvolnil, a pak to zkuste znovu.

Upozornění: Při zapalování grilu se nenaklánějte nad otevřený gril.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *